eryr-logo-03
eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Hyfforddiant

Mae Eryr yn cynnig ystod o hyfforddiant wedi'u cynllunio i ddarparu atebion ymarferol, effeithiol a chynaliadwy sy'n seiliedig ar yr ymchwil ddiweddaraf.

Mae'r cwmni yn arbenigo yn y meysydd canlynol:

 • Cyfnod Sylfaen
 • Meddylfryd o Dwf
 • Rheoli Ymddygiad Cadarnhaol
 • Iechyd Meddwl a Lles
 • Rheoli Pobl Anodd Effeithiol
 • Rheoli Straen
 • Fframwaith Cymhwysedd Digidol
 • Technoleg ac iPad
 • Goruchwylwyr Amser Cinio
 • Cynorthwywyr Addysgu • Cymorth Cyntaf
 • Hylendid Bwyd
eryr-pic-big
eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy'r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email
Invalid Number