eryr-eagle

Codi Safonau Drwy Hyfforddiant

Mae Eryr yn darparu hyfforddiant o safon uchel i athrawon, cymorthyddion a goruchwylwyr ar draws Cymru.

Rydym yn darparu ystod eang o gyrsiau, ymgynghoriadau arbenigol ac arweiniol, cynadleddau, cyhoeddiadau ac adnoddau newydd chwaethus er mwyn ysgogi staff a grymuso ysgolion.

eagle-graphic
eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy'r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email
Invalid Number