eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Ymgysylltu Teuluoedd – Strategaethau Ymarferol i Wella Ymgysylltu Teuluoedd yn yr Ysgol

Disgrifiad:

Mae’r cwrs hwn yn darparu strategaethau a syniadau ymarferol a fydd yn cyfrannu at ymgysylltu teuluoedd yn effeithiol a chynnwys rhieni yn addysg eu plant. Mae cyswllt rhieni gyda staff yr ysgol yn cael effaith sylweddol a chadarnhaol iawn ar ddysgu plant, ac mae’r strategaethau a gyflwynir o fewn y cwrs wedi cael eu treialu’n helaeth mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol.  Mae Einir Williams yn dangos i staff ysgolion sut i ddeall pwysigrwydd ymgysylltu teuluoedd a thystiolaeth o’r canlyniadau.


Amcanion:

  • Deall pwysigrwydd ymgysylltu teuluoedd
  • Gweithredu strategaethau ysgol gyfan i gynnwys teuluoedd
  • Rôl y swyddog ymgysylltydd teulu
  • Strategaethau ymarferol i ennyn diddordeb pob rhiant
  • Strategaethau ymarferol i ennyn diddordeb tadau
  • Strategaethau ymarferol i ennyn diddordeb rhieni aml-ddiwylliannol
  • Strategaethau ymarferol i ennyn diddordeb y rhai anodd eu cyrraedd.
  • Ffyrdd effeithiol i weithio gyda rhieni i wella ymddygiad a phresenoldeb a chyrhaeddiad myfyrwyr
  • Ffyrdd effeithiol i weithio gyda rhieni plant ag anghenion dysgu ychwanegol

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Cysylltwch am fanylion y pecyn a’r hyfforddiant.

Pris:

Cofestru:

Amser:

Cynulleidfa:
Cynradd, Uwchradd ac Ysgol Arbennig

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.