eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Y Disgybl Ffrwydrol! – Rhaglen 10 Wythnos i Reoli Dicter Disgyblion

Disgrifiad:

Ydych chi’n chwilio am strategaethau i gynorthwyo dicter yn eich disgyblion?
Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i gynnig cipolwg ar nodweddion o ddicter a pham mae’n digwydd. Darperir strategaethau ymarferol i ymdrin â dicter, a materion yn ymwneud ag ymddygiad disgyblion sy’n gwrthdaro.  Mae’r rhaglen 10 wythnos yn hawdd i’w ddilyn i reoli dicter yn eich ystafell ddosbarth ac ysgol gan ddefnyddio cyfarwyddiadau cam wrth gam pendant.  Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer un-i-un a / neu gwaith grŵp.  Cynlluniwyd i helpu cefnogi disgyblion sy’n profi dicter drwy ddysgu strategaethau delio yn effeithiol.
Mae’r cwrs un-dydd hwn yn hwyliog, ysgaf ac yn llawn strategaethau


Amcanion:

  • Deall dicter a pham mae’n digwydd
  • Deall pwysigrwydd cydnabod a rheoli dicter
  • Archwilio ystod o strategaethau ar gyfer ymdrin â dicter a gwrthdaro
  • Deall y ‘Model Dwysedd Amser’ a gweithredu strategaethau ar adegau allweddol
  • Archwilio y Rhaglen 10 Wythnos
  • Ymarfer sgiliau hwyluso i gyflawni’r Rhaglen 10 Wythnos yn effeithiol
  • Rheoli eich ymatebion

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Caerdydd: Ionawr 14eg 2019

Gwynedd: Ionawr 18fed 2019

Aberystwyth: Ionawr 16eg 2019

Caerfyrddin: Ionawr 15fed 2019

Pris:
£225 + TAW neu £195 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb – 9:30yb

Amser:
9:30yb – 3:00yh

Cynulleidfa:
Cynradd, Uwchradd ac Ysgol Arbennig

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.