eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Rheoli Pobl Anodd yn Effeithiol

Disgrifiad:

Mae’r cwrs undydd hwn wedi ei gynllunio i helpu’r rhai sydd am ddatblygu hyder a sgiliau wrth ddelio â phobl anodd yn yr ysgol.  Nod y cwrs yw arfogi cynrychiolwyr, i ymdrin â rhieni, cydweithwyr, goruchwylwyr neu ddisgyblion – gyda syniadau ymarferol i ymdrin â rhai ‘anodd’ mewn sefyllfaoedd yn effeithiol.


Amcanion:

 • Adnabod y grŵp o bobl anodd a gweithredu strategaethau ar gyfer ymdrin â nhw
 • Datblygu strategaethau penodol ar gyfer datrys gwrthdaro
 • Creu amgylchedd tawel
 • Dysgu i beidio cynhyrfu pan yn ymdrin â gwrthdaro
 • Delio gyda ceisiadau arbennig
 • Delio hefo newyddion drwg yn effeithiol
 • Delio gyda cwynion a’u trin yn fwy effeithiol
 • Delio â sefyllfaoedd heriol ac osgoi iddynt waethygu ymhellach
 • Datblygu sgiliau cyfathrebu
 • Trin ymddygiad ymosodol
 • Derbyn a chyflwyno adborth adeiladol yn effeithiol
 • Symud ymlaen o sefyllfaoedd negyddol a pheidio â chymryd pethau yn bersonol
 • Ymateb i’r neges ac nid y negesydd
 • Datblygu sgiliau i ddylanwadu a thrafod i hwyluso penderfyniadau
 • Cydnabod ein rhan ein hunain wrth achosi ymddygiad anodd yng ngolwg person aral

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Gwynedd: Hydref 25ain 2018

Caerdydd: Hydref 8fed 2018

Aberystwyth: Hydref 19eg 2018

Caerfyrddin: Hydref 24eg 2018

Pris:
£225 + TAW neu £195 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb – 9:30yb

Amser:
9:30yb – 3:00yh

Cynulleidfa:
Cynradd, Uwchradd ac Ysgol Arbennig

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.