eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

O Anhrefn i Dawelwch – Strategaethau ymarferol i reoli ymddygiad yn effeithiol yn  yr ystafell ddosbarth.

Disgrifiad:

Mae’r cwrs hwn yn llawn syniadau a strategaethau ymarferol sydd wedi eu profi i wella ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth.   Mae’r diwrnod yn cynnwys dewis strategaethau, cyflwyno awgrymiadau, adnoddau a gwybodaeth y gellir eu rhoi ar waith yn syth ar ôl y cwrs er mwyn sicrhau amgylchedd tawel a chynhyrchiol yn yr ystafell ddosbarth. Yn seiliedig ar y llyfr poblogaidd A Kit Bag for Promoting Positive Behaviour in the Classroom, mae’r cwrs yn ysgogi staff a chymell cynrychiolwyr gyda’r hyder i’w gyflwyno.


Amcanion:

  • Sut i greu amgylchedd tawel yn yr ystafell ddosbarth
  • Strategaethau effeithiol ar gyfer y 5 munud cyntaf o’r wers
  • Gweithredu strategaethau deinamig i ddelio â lefel isel o ymddygiad i’r rhai mwyaf heriol
  • Creu disgwyliadau, rheolau ac arferion clir
  • Darparu atgyfnerthiadau cadarnhaol s’yn ysgogi yn effeithiol
  • Strategaethau i reoli gwrthdaro yn effeithiol
  • Sefydlu perthynas athro-disgybl yn llwyddiannus.
  • Deall pwysigrwydd iaith y corff

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Pris:
£225 + TAW neu £195 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb – 9:30yb

Amser:
9:30yb – 3:30yh

Cynulleidfa:
Cynradd, Uwchradd ac Ysgol Arbennig

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.