eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Meddyfryd o Dwf – Camau tuag at ddysgu gwych

Disgrifiad:

Mae’r cwrs Meddylfryd o Dwf yn cynnig dull gweithredu cam-wrth-gam i ymgorffori’r ymchwil addysgol hwn sydd eisoes wedi rhoi hwb effeithiol  i gyflawniad addysgol a dyfalbarhâd o fewn ystafelloedd dosbarth ac ysgolion.

Bydd y dull cam-wrth-gam hwn yn darparu adnoddau addysgu, gwybodaeth a.y.y.b  er mwyn gwneud meddylfryd twf yn realiti i fyfyrwyr. Bydd y sawl fydd yn mynychu’r cwrs yn gallu cynnig medrau i nid yn unig newid meddyliau eu myfyrwyr, ond hefyd yn eu helpu i wynebu her, a dal ati pan fydd pethau’n mynd yn anodd, gan barhau i ymdrechu nes iddynt feistroli’r hyn y maent yn ei wynebu o ran addysgu.


Amcanion:

  • Deall theori meddylfryd Athro Carol Dweck ac edrych ar ffyrdd o’i roi ar
    waith

  • Adnabod y gwahaniaethau rhwng Meddylfryd Twf a Sefydlog

  • Deall niwrowyddoniaeth yn yr ystafell ddosbarth

  • Adnabod sut y gall meddylfryd twf gynyddu cyflawniad

  • Magu dealltwriaeth ddyfnach i ffyrdd o ddyfalbarhau a dulliau ymarferol i’w ddatblygu

  • Dilyn dull cam -wrth  -gam i ymgorffori ffyrdd o feddylfryd twf o fewn eich ysgol

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Caerdydd: Medi 19eg 2018

Caerfyrddin: Medi 18fed 2018

Aberystwyth: Medi 17eg 2018

Gwynedd: Medi 21ain 2018

Pris:
£225 + TAW neu £195 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb-9:30yh

Amser:
9:30yb – 3:00yh.

Cynulleidfa:
Cynradd, Uwchradd ac Ysgol Arbennig

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.