eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Mae pob plentyn yn bwysig!’ Nawr ewch â hwy ar siwrnai dysgu.

Disgrifiad:

Disgyblion yw eich plant o fewn yr ysgol, ac maent yno i ddysgu trwy ddulliau hwyliog , lle bydd cyfle iddynt ennyn profiad.

Mae’r cwrs hwn wedi’i seilio ar ffyrdd effeithiol o’u harwain ar hyd llwybr dysgu mewn ffyrdd cyffrous, calonogol a chofiadwy gan ystyried pob ystod gallu.

Cofiwch fe allwn gynnal y cwrs yn eich ysgol – diwrnod HMS perffaith!


Amcanion:

Amcanion:

  • Deall ffyrdd o ddefnyddio llyfrau stori i gynllunio gwersi
  • Dulliau cyflym a hawdd i gynllunio gwersi’r tymor
  • Cynnwys syniadau’r disgyblion yn eich cynlluniau gwersi
  • Cwestiynu disgyblion yn effeithiol ac ymyrryd pan fo hynny’n briodol
  • Awgrymiadau i gynnwys rhieni a’r gymuned yn eich gwersi
  • Dysgu technegau effeithiol i gael adborth gan ddisgyblion
  • Ysbrydoli’r disgyblion i asesu eraill gan ddefnyddio geiriau a dulliau effeithiol
  • Defnyddio’r staff dosbarth ac ysgol gyfan i gyd-weithio’n effeithiol fel tîm

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Cofiwch fe allwn gynnal y cwrs yn eich ysgol – diwrnod HMS perffaith!

Pris:
£225 + TAW neu £195 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb – 9:30yb

Amser:
9:00yb – 3:00yh

Cynulleidfa:
Athrawon yn y Cyfnod Sylfaen

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.