eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

‘Mae fy rôl yn bwysig!’ Dulliau effeithiol ar gyfer gweinyddesau a chymorthyddion dosbarth i gefnogi’r athrawon a’r disgyblion o fewn yr ysgol.

Disgrifiad:

Mae’r cwrs hwn yn cynnig ffyrdd effeithiol i’ch helpu i fagu hyder o fewn eich dosbarth.  Byddwch yn hyderus i gynorthwyo’r athrawon i ddatblygu galluoedd y disgyblion i’r safonau uchaf.

Cofrestru.

Mae ganddom ddwy ffordd o gofrestru ar y cwrs.

Clicio ar y lleoliad o’ch dewis isod a bydd tudalen yn agor o’n system newydd VCita

Caerdydd:  Chwefror 14eg 2019

Gwynedd: Chwefror 22ain 2019

Aberystwyth: Chwefror 15fed 2019

Caerfyrddin: Mawrth 4ydd 2019

neu clicio Cofrestru Cwrs am ffurflen PDF i’w argraffu a’i ebsotio yn ôl i ni ar bwcio@eryr.cymru

Edrychwn ymlaen i glywed ganddoch.


Amcanion:

Amcanion:

• Gweithio’n hyderus gydag athrawon i gynllunio gwersi a gweithgareddau

• Cynllunio gweithgareddau gan ddefnyddio llyfrau darllen / thema dosbarth

• Deall pwysigrwydd deunyddiau ac awyrgylch cyfoethog yn yr ardaloedd dysgu i ysgogi disgyblion i fod yn awyddus i ddysgu

• Dysgu sut i gyflwyno gwaith / gweithgareddau yn effeithiol ar gyfer disgyblion

• Dulliau effeithiol o ymyrryd â disgyblion gan gynnwys cyrhaeddwyr abl a thalentog yn ogystal â disgyblion isel eu gallu.

• Strategaethau i arsylwi a holi plant yn effeithiol

• Deall ffyrdd o dracio datblygiad disgyblion i gynorthwyo athrawon

• Adeiladu hyder i fynd i’r afael â dysgu mewn ffordd hwyliog ac effeithiol

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Caerdydd:  Chwefror 14eg 2019

Gwynedd: Chwefror 22ain 2019

Aberystwyth: Chwefror 15fed 2019

Caerfyrddin: Mawrth 4ydd 2019

Cofiwch fe allwn gynnal y cwrs yn eich ysgol – diwrnod HMS perffaith!

Pris:
£195 + TAW neu £165 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb – 9:30yb

Amser:
9:30yb – 12:00yh

Cynulleidfa:
Gweinyddesau a Chymorthyddion yn y Cyfnod Sylfaen

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.