eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Lles a Chryfder Drwy Arweinyddiaeth yn y Gweithle.

Disgrifiad:

Cwrs newydd sy’n rhoi ffocws ar arweinyddiaeth a lles. Drwy ddealltwriaeth cryfderau unigolyn, a sut mae’r rhain yn cyfrannu tuag at gydweithio, bydd unigolion yn hyfedr i weithio yn effeithiol fel tîm.

Mae hwn yn seminar gwych i unrhyw un sydd am greu tîm effeithiol a deall pwysigrwydd iechyd a lles yn y gweithle. Bydd yr hyfforddwr yn gwneud prawf personol ar yr unigolion i adnabod cryfderau. Bydd cyfleoedd i drafod gydag eraill i leihau straen ac i adeiladu gwaith tîm.

Cwrs gwych i greu undod yn y gweithle.

Cysylltwch am ddyddiadau neu cofiwch fe allwn gynnal y cwrs yn eich ysgol – diwrnod HMS perffaith!

 


Amcanion:

Amcanion y cwrs:

  • Deall y cyswllt rhwng arweiniaeth dda a lles o fewn y gweithle
  • Adnabod pwysigrwydd deall cryfderau fel arweinydd
  • Deall cryfderau unigolion
  • Lleihau straen o fewn y gweithle wrth adnabod cryfderau’r tîm, mae modd ac ennyn gweithle effeithiol a iachus.
  • Defnyddio cryfderau personol i ddylunio cynllun datbygu personol.

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Cofiwch fe allwn gynnal y cwrs yn eich ysgol – diwrnod HMS perffaith!

Pris:
£225 +TAW neu £195 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb – 9:30yb

Amser:
9:00yb – 3:00yh

Cynulleidfa:
Staff Cynradd , Uwchradd a Phrifysgol

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.