eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

‘Dan Straen yn y Gweithle? Dulliau rheoli straen yn ymarferol ac effeithiol

Disgrifiad:

Ydych chi yn teimlo ‘dan straen yn y gweithle?  Methu meddwl lle i ddechrau?
Bydd y cwrs adfywiol hwn yn ffocysu ar ganolbwyntio ar y strategaethau ymarferol mwyaf cyfredol i reoli straen o fewn amgylchedd yr ysgol. Gydag agwedd hwyliog ac  ymarferol, mae’r sesiwn yn anelu i ddatblygu eich dealltwriaeth o straen, a rhoi hwb i strategaethau ymdopi a gwella eich hyder a lles. Mae’r cwrs hefyd wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai yn y rôl o gefnogi / goruchwylio pobl eraill ac sydd eisiau gwell dealltwriaeth o strwythurau o fewn yr amgylchedd gwaith.


Amcanion:

  • Deall beth yw straen a chael trosolwg o dechnegau i’w defnyddio er mwyn ei reoli
  • Cynyddu eich dealltwriaeth o straen a phryder, a beth sy’n eich achosi
  • Cydnabod eich strategaethau o ymdopi a datblygu sgiliau i reoli straen pellach
  • Cynyddu eich hunan-hyder a pharch i reoli sefyllfaoedd sy’n rhai egnïol a heriol
  • Darparu ystod o strategaethau ymarferol a phersonol.
  • Cyflwyniad i dechnegau ‘Mindfulness and Cognitive Behavioural Therapy’
  • Cyfle i drafod ac ymarfer technegau newydd
  • Cyfeirio at gefnogaeth sydd ar gael
  • Sut i edrych ar ôl eich hun wrth gefnogi pobl eraill
  • Cyflwyno Polisi Lles o fewn eich ysgol

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Caerdydd: Dydd Iau, Ebrill 11eg 2019

Gwynedd: Dydd Iau, Mai 23ain 2019

Aberystwyth: dydd Gwener, Ebrill 12fed 2019

Caerfyrddin: dydd Iau, Mai 16eg 2019

Pris:
£225 + TAW neu £195 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb – 9:30yb

Amser:
9:30yb – 3:00yh

Cynulleidfa:
Cynradd, Uwchradd ac Ysgol Arbennig

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.