eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Cer amdani! Magu hyder drwy ddatblygu Meddylfryd yn y Cyfnod Sylfaen

Disgrifiad:

Mae nifer o blant heddiw yn cyrraedd ein ysgol yn dangos ofn at geisio rhywbeth newydd a dangos methiant. Aneli’r y cwrs hwn i athrawon ddatblygu meddylfryd eu hunain a phlant eu dosbarth, ysgol a lleoliad drwy gamau bychain. Byddwn yn adnabod pwysigrwydd methiant a’i fod yn rhan allweddol tuag at ddysgu i lwyddiant.

Mae nifer o ddisgyblion yn mynychu ein hysgolion gyda meddylfryd sefydlog a negyddol. Drwy edrych ar ddulliau Yr Athro Carol Dweck ac adnoddau gellir eu defnyddio byddwn yn anelu i ddatblygu meddylfryd twf. Mae’r cwrs hwn yn darparu strategaethau mewn dulliau hwyliog ac anffurfiol. Drwy ddilyn camau bychain at ddatblygu eich meddylfryd chi byddwn yn newid agwedd plant y dyfodol tuag at ddysgu a’u ffordd o feddwl.

Cofrestru.

Mae ganddom ddwy ffordd o gofrestru ar y cwrs.

Clicio ar y lleoliad o’ch dewis isod a bydd tudalen yn agor o’n system newydd VCita

Caerdydd: dydd Llun, Ionawr 28ain 2019
Gwynedd: dydd Gwener, Chwefror 1af 2019
Aberystwyth: dydd Llun, Chwefror 11eg 2019
Wrecsam: dydd Llun, Chwefror 4ydd 2019

neu clicio Cofrestru Cwrs am ffurflen PDF i’w argraffu a’i ebsotio yn ôl i ni ar bwcio@eryr.cymru

Cofiwch fe allwn gynnal y cwrs yn eich ysgol – diwrnod HMS perffaith!

Edrychwn ymlaen i glywed ganddoch.


Amcanion:

Amcanion:

  • Adnabod gwahaniaeth rhwng meddylfryd sefydlog a meddylfryd twf.
  • Deall effeithiau canmol ar ddisgyblion yn ol ymchwiliadau Athro Carol Dweck.
  • Adnabod sut y gall meddylfryd twf gynyddu cyflawniad.
  • Adnabod dulliau a strategaethau i gynyddu meddylfryd disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen
  • Edrych ar adnoddau gellir eu defnyddio ar lawr y dosbarth i gyflwyno a sbarduno sgwrs a gwersi yn eich dosbarth, lleoliad ac ysgol.
  • Dilyn camau bychan tuag at sefydlu amgylchedd o feddylfryd twf eich hunain, a’ch disgyblion.

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Caerdydd: dydd Llun, Ionawr 28ain 2019
Gwynedd: dydd Gwener, Chwefror 1af 2019
Aberystwyth: dydd Llun, Chwefror 11eg 2019
Wrecsam: dydd Llun, Chwefror 4ydd 2019

Cofiwch fe allwn gynnal y cwrs yn eich ysgol – diwrnod HMS perffaith!

Pris:
£225 + TAW neu £195 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb – 9:30yb

Amser:
9:30yb – 3:00yh

Cynulleidfa:
Athrawon a gofalwyr yn ymwneud a phlant rhwng 3-7 oed

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.