eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Cynllun Meddylfryd Twf Teulu

Disgrifiad:

Mae’r Cynllun Meddylfryd Twf Teulu wedi’i gynllunio i hyrwyddo meddylfryd twf o fewn amgylchedd y cartref i godi safonau a dyheadau plant / pobl ifanc a’u teuluoedd er mwyn rhoi hwb i botensial pob disgybl o fewn eu hysgol.  Hwn yw’r cam effeithiol nesaf ar ôl gweithredu Meddylfryd Twf oddi fewn eich ysgol er mwyn sicrhau cynaliadwyedd a chanlyniadau. Mae’r cwrs hefyd yn addas ar gyfer y rheini sydd heb unrhyw wybodaeth flaenorol am Feddylfryd  Twf, ac sy’n chwilio am arf effeithiol i ennyn diddordeb rhagor o deuluoedd o fewn eu hysgolion.


Amcanion:

  • Deall theori a damcaniaeth Athro Carol Dweck
  • Deall sut y gall ffyrdd o feddylfryd twf gynyddu cyflawniad
  • Ennill dealltwriaeth ddyfnach i ddyfalbarhau a datblygu ffyrdd ymarferol i ddatblygu dyfalbarhad y disgyblion
  • Cyflwyno ffyrdd effeithiol i ddefnyddio’r cynllun gyda teuluoedd ‘anodd eu cyrraedd’
  • Rhannu ymarferion sydd wedi’i profi i wella presenoldeb
  • Darparu ffyrdd ymarferol a realistig i weithredu’r cynllun yn y cartref
  • Dilyn dull cam-wrth-gam i gyflwyno meysydd allweddol y cynllun

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Caerdydd: dydd Llun, Hydref 8fed 2018

Gwynedd: dydd Llun, Tachwedd, 5ed 2018

Aberystwyth: dydd Gwener, Tachwedd 9fed 2018

Wrecsam: dydd Gwener, Tachwedd 19eg 2018

Pris:

Cofestru:
9:00yb

Amser:
9:30yb – 3:00yh

Cynulleidfa:
Cynradd, Uwchradd ac Ysgol Arbennig

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.