eryr-logo-03

eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

‘Allan â ni!’ Dulliau cyffrous i ysgogi dysgu trwy’r awyr agored’

Disgrifiad:

Mae’r cwrs hwn yn eich cymell i weithio gyda phlant yn yr ardal tu allan ym mhob tywydd i fagu sgiliau bywyd a digidol.

Byddwch yn cael eich ysbrydoli i ddefnyddio’r tu allan fel maes dysgu mewn ffordd hwyliog ac ymarferol drwy brofiadau sy’n cynnwys syniadau rhad i’w defnyddio yn eich ardal tu allan

Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn hyderus i gynllunio, dylunio a pharatoi ardaloedd i fynd â’ch disgyblion fel grŵpiau unigol neu ddosbarth cyfan i greu sesiynau dysgu yn seiliedig ar lyfrau stori / themáu ddosbarth.

Byddwn hefyd yn edrych ar ddulliau effeithiol i ddatblygu meddylfryd a gwytnwch disgyblion y Cyfnod Sylfaen.

Tystebau.

Wedi rhoi llawer o syniadau ymarferol i mi ar gyfer cynllunio tasgau sydd yn herio disgyblion ac yn caniatáu iddynt ddatrys problemau.
Wedi mwynhau’n fawr iawn, diolch.

Anne-Marie Griffith.  Athrawes Cefnogi Cyfnod Sylfaen

 

Annog i feddwl am weithgareddau creadigol sy’n hybu sgiliau annibynnol plant.

Catrin Gwenllian. Dirprwy Bennaeth, Ysgol Abercaseg

 

Wedi dysgu nifer o syniadau i’r ardal tu allan a ffyrdd o hybu annibynniaeth.
Diolch yn fawr.

Yasmin Williams. Athrawes Cyfnod Sylfaen, Ysgol Gymuned Moelfre

 

Cyfleoedd ymarferol i ystyried y ddarpariaeth yn yr ardal tu allan.
Llawer o syniadau / adnoddau effeithiol ar gyfer defnydd yn yr ysgol.
Rhwydweithio da – trafod, rhannu syniadau a phrofiadau.
Diolch yn fawr iawn.

Lyndsey Vaughan Pleming, Dirprwy Bennaeth, Ysgol Babanod Llanfairfechan

 

Wedi mwynhau y cwrs yn fawr iawn – llawer o syniadau buddiol ar gyfer defnyddio adnoddau rhad a naturiol i gyfoethogi y ddarpariaeth yn yr ardal tu allan.

Christine Williams. Arweinydd Cyfnod Sylfaen, Ysgol Maesincla.

 

Cofrestru.

Mae ganddom ddwy ffordd o gofrestru ar y cwrs.

Clicio ar y lleoliad o’ch dewis isod a bydd tudalen yn agor o’n system newydd VCita

Gwynedd: Mai 15fed 2019

Caerdydd: Mai 24ain 2019

Aberystwyth: Mai 7fed 2019

Caerfyrddin: Mai 9fed 2019

neu clicio Cofrestru Cwrs am ffurflen PDF i’w argraffu a’i ebsotio yn ôl i ni ar bwcio@eryr.cymru

Cofiwch fe allwn gynnal y cwrs yn eich ysgol – diwrnod HMS perffaith!

Edrychwn ymlaen i glywed ganddoch.


Amcanion:

  • Deall pwysigrwydd defnyddio’r ardal tu allan yn y Cyfnod Sylfaen.
  • Deall sut i baratoi gweithgareddau mewn ffyrdd hwyliog a chyflym
  • Gweithio fel tîm cyfan i baratoi’r ardal tu allan yn seiliedig ar lyfrau stori
  • Adnabod sut i ysbrydoli disgyblion yn y dosbarth
  • Deall y defnydd o TGCh yn yr ardaloedd tu allan
  • Deall pwysigrwydd defnyddio geiriau effeithiol ac ymyrryd pan fo hynny’n briodol
  • Dulliau i ddatblygu meddylfryd a gwytnwch disgyblion.

eryr-eagle

Manylion y Cwrs

Pryd a Ble?: 

Gwynedd: Mai 15fed 2019

Caerdydd: Mai 24ain 2019

Aberystwyth: Mai 7fed 2019

Caerfyrddin: Mai 9fed 2019

Pris:
£225 + TAW neu £195 + TAW (os archebir 2 fis cyn y cwrs)

Cofestru:
9:00yb – 9:30yb

Amser:
9:30yb – 3:00yh

Cynulleidfa:
Athrawon yn y Cyfnod Sylfaen

Darperir lluniaeth drwy gydol y dydd.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy’r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email

Invalid Number

Diolch am eich neges! Byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir.