eryr-logo-03
eryr-eagle

Am mwy of wybodaeth

Ebost: bwcio@eryr.cymru

Amdanom Ni

Cwrdd a'r Cyfarwyddwr

Einir Williams

Mae Einir Angharad Williams yn gyn-bennaeth Ysgol Gynradd, gydag arbenigedd ers pedair mlynedd ar ddeg yn y Cyfnod Sylfaen.

Bu’n addysgu mewn tair ysgol wahanol o ran cefndir. 

Dechreuodd ei gyrfa ar Dîm Rheolaethol ar ôl dwy flynedd o addysgu. Aeth ymlaen i fod yn Bennaeth Safle, ac yn Ddirprwy Bennaeth cyn ei phenodiad fel Pennaeth.  Bu’n ymwneud â dyfodiad Cwricwlwm Donaldson gan fod yn Bennaeth ar Ysgol Arloesol.  
Yn ystod y cyfnod hwn, mae wedi datblygu ei gwybodaeth a dealltwriaeth o newidiadau yn y Cyfnod Sylfaen ers ei sefydlu yn 2008.  

Mae Einir wedi ysgrifennu a datblygu cyrsiau ar amryw o bynciau,  ac wedi cynnal cyrsiau a chyflwyniadau ar gyfer Penaethiaid, athrawon a chymorthyddion dosbarth ar feysydd penodol.  
Mae wedi bod yn rhan o Dîm Rheolaethol mewn ysgolion yn ystod tair arolwg Estyn, ac wedi derbyn cymeradwyaeth am ei gwaith, cynlluniau, gwersi, dosbarth, a rôl o fewn yr ysgol. 
Llwyddodd i arwain yr ysgol i ennill gwobr aur y Siarter Iaith ddwy flynedd yn olynol ac ennill ‘Ail Achrediad Ysgolion Iach’ - yr ysgol gyntaf yn y Sir.
Mae ganddi ddiddordeb angerddol mewn disgyblion ag ADY, ac fel cydlynydd llwyddodd i gael cymorth a chwarae teg i’w disgyblion o dan ei gofal.

Mae creu awyrgylch croesawus, hapus a chartrefol i blant a staff yn ogystal a rhieni o fewn ei hysgol yn flaenoriaeth ganddi.

Yn flynyddol, mae Einir yn siaradwraig yn y Sioe Addysg Genedlaethol.

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy'r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email
Invalid Number