eryr-logo-03
eryr-eagle

Codi Safonau Drwy Hyfforddiant

kid-bird

Mae Eryr yn darparu hyfforddiant, ymgynghoriad, cynadleddau a chyhoeddiadau o ansawdd uchel yn y Gymraeg ar gyfer y sector addysg. Mae'r cwmni yn ymfalchïo i gyflwyno atebion ymarferol, effeithiol a chynaliadwy yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf ar bob agwedd o fewn addysg. Cyflwynir hyfforddiant gan athrawon a gweithwyr gweithgar a phroffesiynol drwy gyfrwng Gymraeg, gan greu profiad hamddenol, cyfeillgar ac ysbrydoledig i bawb.

Cyrsiau

Hyfforddiant

Cofrestwch Nawr

Cyrsiau Diweddaraf


Lles a Chryfder drwy Arweinyddiaeth.

Cwrs newydd sy’n rhoi ffocws ar arweinyddiaeth a lles. Drwy ddealltwriaeth cryfderau unigolyn, a sut mae’r rhain yn cyfrannu tuag ...

(Peidiwch â’i ) drafod e! Ffyrdd ymarferol i Gefnogi Iechyd Meddwl a Lles o fewn yr ysgol.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i roi pecyn gwybodaeth, adnoddau a strategaethau ymarferol i chi i gefnogi iechyd meddwl a lles ...

‘Mae fy rôl yn bwysig!’ Dulliau effeithiol ar gyfer gweinyddesau a chymorthyddion dosbarth i gefnogi’r athrawon a’r disgyblion o fewn yr ysgol.

Mae'r cwrs hwn yn cynnig ffyrdd effeithiol i'ch helpu i fagu hyder o fewn eich dosbarth.  Byddwch yn hyderus i ...

Mae pob plentyn yn bwysig!’ Nawr ewch â hwy ar siwrnai dysgu.

Disgyblion yw eich plant o fewn yr ysgol, ac maent yno i ddysgu trwy ddulliau hwyliog , lle bydd cyfle ...

‘Allan â ni!’ Dulliau cyffrous i ysgogi dysgu trwy’r awyr agored’

Mae'r cwrs hwn yn eich cymell i weithio gyda phlant y tu allan ym mhob tywydd. Byddwch yn cael eich ...

Rheoli Pobl Anodd yn Effeithiol

Mae'r cwrs undydd hwn wedi ei gynllunio i helpu'r rhai sydd am ddatblygu hyder a sgiliau wrth ddelio â phobl ...

‘Dwi ‘Dan Straen, ‘dwi isio gadael!’ – Dulliau rheoli straen yn ymarferol ac effeithiol

Bydd y cwrs adfywiol hwn yn ffocysu ar ganolbwyntio ar y strategaethau ymarferol mwyaf cyfredol i reoli straen o fewn ...

Y Disgybl Ffrwydrol! – Rhaglen 10 Wythnos i Reoli Dicter Disgyblion

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i gynnig cipolwg ar nodweddion o ddicter a pham mae'n digwydd. Darperir strategaethau ymarferol i ...

O Anhrefn i Dawelwch – Strategaethau ymarferol i reoli ymddygiad yn effeithiol yn  yr ystafell ddosbarth.

Mae'r cwrs hwn yn llawn syniadau a strategaethau ymarferol sydd wedi eu profi i wella ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth.   ...

Ymgysylltu Teuluoedd – Strategaethau Ymarferol i Wella Ymgysylltu Teuluoedd yn yr Ysgol

Mae'r cwrs hwn yn darparu strategaethau a syniadau ymarferol a fydd yn cyfrannu at ymgysylltu teuluoedd yn effeithiol a chynnwys ...

Cynllun Meddylfryd Twf Teulu

Mae'r Cynllun Meddylfryd Twf Teulu wedi'i gynllunio i hyrwyddo meddylfryd twf o fewn amgylchedd y cartref i godi safonau a ...

Meddyfryd o Dwf – Dysgu Gwych

Mae'r cwrs Meddylfryd o Dwf yn cynnig dull gweithredu cam-wrth-gam i ymgorffori’r ymchwil addysgol hwn sydd eisoes wedi rhoi hwb ...

Gweithio Gyda


 

eryr-eagle

Cysylltwch â ni

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch drwy'r furflen neu drwy bwcio@eryr.cymru.

Invalid Email
Invalid Number